Springplank voor 21ste eeuwse kant-en-klare-verbouwingen
Building Transition / Blogs  / Een moonshot–challenge: 30K voor de update van 20ste eeuwse woningen! Dat was de inzet van de Dutch Construction Hackaton in het CiC innovation centre in Rotterdam.

Een moonshot–challenge: 30K voor de update van 20ste eeuwse woningen! Dat was de inzet van de Dutch Construction Hackaton in het CiC innovation centre in Rotterdam.

Corporatie Havensteder bracht een case in: een wijk in Capelle a/d IJssel met woningen uit begin jaren ’60. Een multidisciplinaire groep van 9 mensen boog zich gedurende de dag over: wat is een aangenaam verrassende update van deze woningen voor zowel huurders als Havensteder, en wat zou dat kosten en welk verdienmodel zou hier op kunnen passen?

 

In de WIJK wonen 50/50 particuliere woningbezitters en huurders, bijna 50% van de bewoners zijn ouder van 65 jaar en er zijn met name 1 of 2 persoonshuishoudens. Een redelijk grote groep mensen woont er al vele jaren en is gehecht aan de wijk, maar vindt wel dat verbetering mogelijk zou zijn (rommeltje op straat). De wijk omvat allerlei voorzieningen, van een supermarkt en school, tot speelplekken en groen.

Kortom, een wijk zoals er zoveel zijn in de metropoolgebieden die Nederland rijk is.

 

De randvoorwaarden voor de propositie die voor deze mensen en voor Havensteder werd ontwikkeld, waren: maximale prijs van 30.000 euro, inzet van nieuwe technologieën die toegevoegde waarde heeft voor mensen, verbouwingen die zowel duurzaam, als gezond, als esthetisch zijn en die worden geleverd met een garantie op prestatie.

 

De inzichten over de PROPOSTIE kwamen op basis brainstorm rond de middag bij elkaar in een propositie met de volgende kenmerken: we bieden een update die bestaat uit een basisframework qua constructie&design, electra/IT-infrastructuur en voorbereiding op de21ste eeuw, daarnaast is er een modulaire toolbox beschikbaar die bewoners en de corporatie gelegenheid biedt om flexibel en individueel het huis vorm te geven, gedurende verschillende levensfasen. De essentie van de propositie is ‘constructing happiness with flexibele houses’ creëren; dát is wat het verbouwingsproduct-bedrijf van de toekomst doet. Of zoals het werd geformuleerd tijdens de Hackaton: ‘taking air out of construction and bringing value in’. Opvallend was dat de huidige orientatie op woningbouw in combinatie met duurzaamheid sterk is dat we woningen met een lange-termijn-toekomst willen leveren, wat zich gemakkelijk laat vertalen in woningen die een vast format hebben. Terwijl de Hackaton meer het accent legde op de hogere veranderfrequentie in het leven in deze eeuw en de wens dat woningen ‘adaptable’ zijn.

Daarnaast werd noaberschap (Twents woord dat zich laat vertalen als ‘buurtverwantschap’) als een belangrijke toegevoegde waarde gezien. De woningupdate zou zowel tijdens de bouw als daarna onderlinge betrokkenheid in de wijk faciliteren, omdat juist die betrokkenheid zorgt dat bewoners als vanzelf de leefkwaliteit van hun buurt op peil houden.

 

De verkenning van productspecificaties en productietechnieken leverde beelden op van een 3D gevel die op locatie als een ‘folie’ om het huis wordt getrokken en die wisselende mogelijkheden biedt qua design op een parametrische wijze. Daarin zou een infrastructuur van sensoren, electra, installaties verwerkt zijn. De installaties zijn een all-in-one installatie verbonden met een IT-platform. Het toewerken naar een KOSTPRIJSBEPALING bleek lastig binnen één middag. De eerste good guess leverde zonder problemen 30K op, maar gaf ook een onbehaaglijke gevoel dat er wel heel veel snelle aannames waren gedaan. Dat gaf aanleiding om gedurende de middag verder te werken aan dit thema, maar het feit dat dan een exacte productspecificatie nodig is en we graag toekomstige productiemethodes willen inzetten, maakt dat er nog teveel informatie ontbreekt om een verbeterde berekening te maken.

 

Voor het VERDIENMODEL zijn een paar scenario’s de revue gepasseerd, waarbij de kernvraag was: hoe levert het huis geld op? Ideeën waren ondermeer: het huis als bron voor datacollection, mogelijkheid voor gepersonaliseerde ‘reclame/informatie’ in huis, het huis als grondstoffenbank (gebruik in plaats van bezit). Het model van een Esco rond energie en het leasen van het huis zijn wat dieper uitgewerkt tijdens de Hackaton. De berekening van een leasecontract op basis van de aanname over de kostprijs en een afschrijvingstermijn van 10 jaar, bleken op enkele enkele honderden euro’s per maand uit te komen, wat do-able is voor de doelgroep van de wijk in Capelle.

 

Corporatie Havensteder nam aan het einde van de dag de inzichten en resultaten in ontvangst en reageerde enthousiast. Er bleken veel overeenkomsten met de vragen die de corporatie zich stelt. De corporatie zoekt naar betaalbare totaaloplossingen die energie en kwaliteit en duurzaamheid en sociale aspecten integreren en die ook flexibiliteit bieden. Het ‘CONSTRUCTING HAPINESS’ bleek aan het einde van de dag de slogan die iedereen in ieder geval mee naar huis nam!

Bekijk de korte filmimpressie!

Laat je reactie achter