Springplank voor 21ste eeuwse kant-en-klare-verbouwingen
Building Transition / Blogs  / Vaste set productwaarden en business development standaarden om nieuwe benadering te garanderen

Vaste set productwaarden en business development standaarden om nieuwe benadering te garanderen

Building Transition stimuleert en support, met een unieke visie op innovatie in de bouw, het ontstaan van start-ups die 21ste eeuwse verbouwingsproducten op de markt brengen.

De focus zit primair op de grote opgave voor serieuze renovatie van 20ste eeuwse woningen in Nederland. Gezien de urban agenda is een goed verbouwingsproduct een cruciale succesfactor die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Beleidsmakers, politici en professionele woningeigenaren kunnen zich namelijk niet voorstellen dat een verbouwing werkelijk een ongekend innovatieve prijs/kwaliteitverhouding zou kunnen hebben. Des te meer reden om de juiste krachten te bundelen en met action research te achterhalen hoe die nieuwe producten er uit zouden kunnen zien en welk verdienmodel erbij hoort. Dát is wat Building Transition initieert.

 

Een vaste set productwaarden zal altijd horen bij de verbouwingsproducten terwijl deze producten verder allerlei verschillende vormen aan kunnen nemen.
De producten hebben de onderstaande vier waarden.

  1. Integratie van tech&people value

Verbouwingen zoals ze nu zijn, zijn zelden aangenaam voor bewoners en de woningen die worden opgeleverd na een verbouwingen laten te wensen over qua kwaliteit. Voor veel mensen is wonen ook letterlijk nog erg 20ste eeuws: lekkages, vocht, tocht, kou, hoge energierekeningen, krappe indelingen, oude keukens en badkamers, slechte fundering etc. Tegelijk maken diezelfde bewoners op andere vlakken dagelijks gebruik van technologische hoogstandjes, zoals smartphones. Dit is een eeuw om technologische mogelijkheden ten dienste te stellen van mensen. Building Transition juicht infiltratie van nieuwe technologie in de bouw toe en stimuleert dat ook, maar wel steeds vanuit de vraag: wat is nou werkelijk toegevoegde waarde in de verbouwings- en woonbeleving van bewoners? Door die combinatie van tech en people value ontstaat een robuuster product met meer intrinsieke waarde.

  1. Zowel duurzaam, als gezond en esthetisch

Ja, de woningen zijn duurzaam! Maar niet alleen maar duurzaam. Duurzaam is in de visie van Building Transition niet meer een single issue. Want de woningen moeten ook gezond zijn om in te wonen en esthetisch van een waarde waarmee we iets prettigs toevoegen aan de gebouwde omgeving in Nederland. En niet te vergeten betaalbaar! Juist door de duurzaamheid, gezondheid en esthetiek gelijkwaardig als uitgangspunt te stellen, worden de productontwikkel-teams weer uitgedaagd om op zoek te gaan naar unieke nieuwe producten en processen.

  1. Ongekend lage prijs

Een totale verbouwing die een woningupdate oplevert naar de 21ste eeuw…we weten niet beter dan dat de prijs daarvan al gauw richting 100.000 euro kan oplopen. Daarom is er ook al vaker gekozen voor sloop-nieuwbouw. Maar er zit veel ‘lucht’ in de prijs van een verbouwing, en dat heeft alles te maken met de organisatie van de sector. Een huidige verbouwing is geen geïntegreerd product, maar een samenstelling van deelproducten, lees: opstapeling van prijzen met een marge. De leveranciers van die deelproducten blijven bij ontwikkeling van hun deelproduct en de bouwbedrijven blijven bij het zo goedkoop mogelijk inkopen van hun deelproducten (en de professionele woningeigenaren blijven over de schouder van de aannemer meekijken naar de deelproducten). Dat resulteert in een eindproduct met te veel deelproducten die niet in samenhang zijn. Dat gebrek aan samenhang betekent dat er ook veel verschillende partijen aan een woning moeten werken met een logisch risico is op fouten (die geld kosten). Daarnaast is het totale productieproces, zowel van de deelproducten als de assemblage relatief sterk ambachtelijk en hebben IT-mogelijkheden nog nauwelijks hun weg in deze sector gevonden.

Het is dus mogelijk om een lagere kostprijs te realiseren door: in één hand een integraal product te ontwikkelen met gebruikmaking van een industrieel productieproces en inzet van IT.

  1. Garantie op prestaties

Wie een kwalitatief goed product biedt, staat daar vierkant achter en drukt dat uit in een garantie op de prestaties van dat product. Waarom niet, zoals nu in de Vereniging Stroomversnelling wordt gedaan, een jarenlange garantie geven op bijv. de hoeveelheid beschikbare energie voor het huishouden? Dat werkt twee kanten uit: het biedt klanten een prettig en zeker gevoel en het dwingt een verbouwingsontwikkelaar om een lange termijn-visie op het product en het gebruik daarvan te hebben.

 

Naast deze productenwaarden is er een vaste set business development standaarden. Deze set bestaat uit randvoorwaarden voor de bedrijfsontwikkeling die vooral zijn ingegeven door de noodzaak om náást de huidige werkwijze en verdienmodellen in de sector gegarandeerd iets nieuws te laten ontstaan.

  1. Integratie van ontwikkeling, productie en vermarkting

Waar nu eindeloos veel partijen betrokken zijn bij een verbouwing, zonder één regisseur en zonder iemand die zich werkelijk verantwoordelijk voelt voor vermarkting (er is ‘markt’ genoeg zolang mensen moeten wonen), zou het zowel kwaliteit als prijs van een verbouwing ten goede komen als vanuit één visie en onder één regie van tekentafel tot en met bewoning werd gehandeld. Dan kan het nog best zijn dat er leveranciers van onderdelen betrokken zijn, maar die hebben hun product niet ‘los’ van het geheel ontwikkeld.

  1. Werken vanuit toegevoegde waarde voor de eindklant

Het verdienmodel in de gehele huidige sector is: inkoop producten + capaciteit + marge. Dat laat vele andere verdienmodellen onbenut, denk aan: verdienen aan onderhoud, verdienen aan woningdata, verdienen aan jaarlijkse, fashionable aanpassingen van de woning, verdienen aan gebruik, verdienen aan service. Building Transition bepaalt niet hóé het geld verdiend wordt, maar stelt wel als randvoorwaarde dat er een duidelijke keuze is voor het verdienen die uitgaat van toegevoegde waarde voor de eindklant. Dat levert namelijk een ander perspectief op het verbouwingsproduct op. Nu betaalt iedere klant kostprijs + marge, verder helemaal niks. Dat een klant bereid is om extra te betalen voor iets bijzonders, iets moois, iets extra prettigs of iets handigs of dat een klant bereid is om een deel in natura te betalen (denk aan het eerdergenoemde data-voorbeeld), wordt in de context van Building Transition onderzocht.

  1. Werken met cross-sectorale kennis

De laatste randvoorwaarde voor business development is dat er een cross-sectoraal kernteam is dat werkt aan productontwikkeling. Een team waarin de verschillende krachten een plek hebben die nodig zijn voor succesvolle innovatie. (zie blog over drie krachten)

 

Laat je reactie achter