Springplank voor 21ste eeuwse kant-en-klare-verbouwingen
Building Transition / Blogs  / Waarom een cross-sectorale aanpak en bundeling van drie krachten wel kan leiden tot baanbrekende innovatie in de bouw

Waarom een cross-sectorale aanpak en bundeling van drie krachten wel kan leiden tot baanbrekende innovatie in de bouw

Succesvolle innovatie bundelt idealiter altijd drie krachten:
creatieve visie op business (1),
engineering&development (2), en
een toepassing in de markt (3),
zo blijkt uit een studie van Building Transition. Simpel toch!? Echter, innovatie in de bouwsector is momenteel marginaal: die beperkt zich tot kleine stukjes van het ontwikkelproces en tot deelproducten. Engineers en techeuten staan aan het roer in de huidige bouwsector. En hoeveel mooie zaken er uit technische kennis ook voortkomen, zelden heeft ‘een uitvinder’ zelfstandig zijn weg naar grote markt gevonden. Er is een collaboratie nodig met een creatieve business visie. Die geeft richting vanuit een idee over een marktpositie, een verdienmodel en een klantbetekenis. De engineering past in die visie. En tenslotte moeten de producten ook echt hun plek in de markt veroveren, door exact juiste positionering, customer experience en gunstige marktomstandigheden.


Het openen van de huidige bouwsector voor nieuwe disciplines van buitenaf 
 is het vertrekpunt waarmee Building Transition start. We scouten mensen die de creatieve business visie (1) inbrengen, dus mensen die:
– de woning en het wonen als een totaalproduct benaderen,
– urban development logischerwijs als umfeld beschouwen, en
– vanzelfsprekend starten met een visie op de waarde die ze willen bieden aan de mensen in na-oorlogse wijken.
Daarom legt Building Transition verbinding met experts, bedrijven, wetenschappers, lectoren en studenten in: productdevelopement, industrieel ontwerp, design thinking, architectuur en business om hen te verbinden met bouwsector. De eerste en tot nu toe ontbrekende kracht voor innovatie in de sector is met de betrokkenheid van deze mensen ingevuld.


Ook engineering&development(2) kan aanvullende disciplines gebruiken
 om het productieproces sterk te optimaliseren. Productiedesign, logistics en software-development kunnen waarde toevoegen aan een verbouwingsproduct. Deze disciplines kunnen bijvoorbeeld zorgen dat woning-inmeting digitale data oplevert, gecombineerd wordt met productopties die de klant wenst, en als complete data naar een fabriek gaan waar het industriële productieproces direct wordt aangestuurd, evenals de toevoer van grondstoffen, het transport van het product en de assemblage bij de woning.


Voor een waardevolle toepassing in de markt (3) vormt customer experience de laatste ontbrekende discipline
 die op basis van marktinformatie en een marktbenadering aan de klant een beleving biedt die coherent is met het product.


In 2016 organiseert Building Transition met een cross sectorale en multidisciplinaire selectie van mensen zogeheten Ateliers. 
Dat doen we omdat een cross-sectorale ontwikkeling van een verbouwingsproduct één van de antwoorden is van Building Transition om innovatie in de bouw te brengen. De Ateliers zijn bedoeld om deze manier van benaderen van de opgave te verkennen, te toetsen en met de exposure het idee van een andere benadering van het verbouwingsproduct te inspireren. De beoogde output van de Ateliers is een blueprint voor start-ups die de ‘bouw’bedrijven van de toekomst zullen worden.

Laat je reactie achter